Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo dotazníkovou akci, kterou zjišťuje názory spotřebitelů i samotných realitních kanceláří na poskytování realitních služeb. Získané informace budou využity při tvorbě nově připravovaného realitního zákona.

dreamstimefree_198174

Jsme přesvědčeni, že nový realitní zákon by neměl vznikat jen od úřednického stolu, proto chceme do jeho tvorby zapojit širokou veřejnost, která umí nejlépe pojmenovat současné problémy,“ řekla Zdeňka Niklasová, ředitelka odboru veřejných dražeb.V rámci přípravy zákona ministerstvo vypracovalo „Analýzu současné situace v oblasti podnikání realitních kanceláří a návrh variant řešení“, která popsala problematické oblasti realitního zprostředkování. Ty se staly východiskem pro tvorbu dotazníků. „Očekáváme, že z odpovědí respondentů vyplyne, do jaké míry jsou pro ně tyto oblasti důležité,“ dodala Niklasová.

Realitní zákon vzniká ve spolupráci s dalšími resorty a se zástupci odborné veřejnosti. Jeho cílem je především nastavení základních pravidel pro výkon realitní činnosti a posílení ochrany spotřebitele.

Ministerstvo vytvořilo dvě verze dotazníků:

  • pro spotřebitele – odkaz na dotazník zde.
  • pro realitní zprostředkovatele – odkaz na dotazník zde.

Dotazníky je možné vyplňovat do 20. 7. 2014.